โปรแกรม Unlocker 1.8.8 ดาวน์โหลดช่วยปลดล็อกไฟล์ และโฟลเดอร์

Unlocker 1.8.8 : หลาย ๆ คนคงเคยเจอปัญหาเมื่อต้องการลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์แต่เมื่อกดลบจะมีข้อความแจ้งขึ้นว่า It is being used by another person or program หรือ Access is denied แจ้งแสดงว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นถูกเรียกใช้โดยบุคคลอื่นหรือโปรแกรมอื่นอยู่จึงไม่สามารถลบข้อมูลได้ ทั้ง ๆ ที่เราได้ปิดโปรแกรมนั้นไปแล้ว ไม่มีการเรียกใช้งานแล้ว ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากตัวระบบปฏบัติการ Windows ไม่ยอมเครียร์ค่าภายในระบบครับ ซึ่งตัวโปรแกรม Unlocker 1.8.8 จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการปลดล็อกไฟล์หรือโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ซึ่งทำให้เราจัดการลบ เปลี่ยนชื่อ หรือจัดการไฟล์ได้ตามต้องการครับ .... โปรแกรมฟรีดี ๆ แบบนี้ควรมีติดเครื่องเราไว้นะครับ

รายละเอียดโปรแกรม

If you've ever been unable to delete a file in Windows, and can't figure out what program's using it, Unlocker is the solution. Have you ever seen these Windows error messages?

* Cannot delete folder: It is being used by another person or program
* Cannot delete file: Access is denied
* There has been a sharing violation.
* The source or destination file may be in use.
* The file is in use by another program or user.
* Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

Unlocker can help! Simply right-click the folder or file and select Unlocker. If the folder or file is locked, a window listing of lockers will appear. Simply click Unlock All and you are done!

New Release
- Improved behavior: Improved the way DLLs are unloaded.
- Promotional feature: Added fully optional shortcuts to eBay during the installation. Simply untick "eBay shortcuts" in the choose components page during install if you do not wish to have those.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 0.22 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo