โปรแกรม Wise Disk Cleaner 5.3 สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่บนฮาร์ดดิส

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่บนฮาร์ดดิสโดยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไฟล์ที่ไม่จำเป็นและไฟล์ขยะจะรวมถึง ไฟล์แคชที่ถูกใช้ระหว่างการ install โปรแกรม แคชที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ท ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพิ้นที่ฮาร์ดดิสโดยใช้เหตุ โปรแกรมก็จะช่วยให้ลบไฟล์เหล่านี้ออกไปโดยปลอดภัย ลองโหลดไปใช้กันดูครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Wise Disk Cleaner is a free disk utility designed to help you keep your disk clean by deleting any unnecessary files. Usually, these unnecessary, or junk files appear as a result of program's incomplete uninstalls, or Temporary Internet Files. It is best if these files are wiped out from time to time, since they may, at some point, use a considerable amount of space on your drives. Wise Disk Cleaner, with its intuitive and easy to use interface, helps you quickly wipe out all the junk files. Using the program is indeed easy. It also works fast when both scanning for files and deleting files.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.7 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd